زوج و زوجة

قام بعمله وتركها رخيصهبنت تحاول ان تغري عامل فندق mp3. رجوع زوج و زوجه در طلاق خلع چه اثاری به دنبال دارد؟ طلاق خلع یکی از موارد طلاق بائن است که در آن مرد حق رجوع به زوجه را ندارد

2022-12-06
    40 ء 300
  1. Aug 25, 2021 · مشخصات زوج
  2. در خواست طلاق از سوی زوج
  3. أنتم الاثنين تظاهروا بأنكم زوج و زوجه
  4. زوجة رجل آخر و زوج تحت السرير